Betingelser for opstaldning

Grangaarden Hunde og Heste

Alle fælles info gives på Facebook gruppen

”Grangaarden hunde og heste” 

 • Din hest står på delvist selvpas, foderautomat, samt wrap og fold er med i prisen, dvs. du har ingen vagter, dog skal du kunne hjælpe ved stævner og ferier. 
 • Strøelse kan købes hos os.
 • Du er ansvarlig for at din foderautomat fyldes efter behov.

Alle foldtider reguleres af årstiden og vejret, i tilfælde af strid blæst/storm, hård frost og knoldede folde samt heldagsregn lukkes hestene ikke på fold.

Foldtider vinter: 7-13.   sommer: 7-16. Tiderne er ca tider, der lukkes af til ud/ind før/senere hvis vejret er slemt eller andet.

Det forventes at hvis man er i stalden, på ud /ind tider så hjælper man.

Alle heste skal ind når der lukkes ind, man er velkommen til at benytte jordfoldene udenfor foldtiderne dog senest til kl 19.00. Græsfoldene må ikke benyttes efter indluk, heller ikke enefolde.

Heste i STALD 1 går på  store græs folde hele året i hold af 2-3 heste.

Heste i udeboks staldene hestene går med på græs foldene fra ca. 1. maj-1. oktober med forbehold for vejret.

Paddock boks heste har store jordfolde til rådighed og går 2-3 sammen i vinterperioden.

Der er mulighed for at tilkøbe ene græs fold HELE ÅRET RUNDT.

Man er selv ansvarlig for indgræsning.

 • Du er selv ansvarlig for at din hest har passende dækken på.  Alle heste skal bære grime ude & inde, medmindre hesten ikke skal på fold.
 • Du er skal sørge for at din hest tjekkes for skader, velbefindende og generelle helbred.
 • Du bedes for at oplyse hvis du observerer noget usædvanligt ved andres heste.
 • Din hest skal tjekkes for orm 2 gange årligt ved gødning prøve dette udføres fælles i stalden.
 • Tabte hestesko på foldene skal, af sikkerhedshensyn, helst findes.
 • Heste med løse sko lukkes ikke på fold.
 • ALLE folde skal holdes fri for møg når de er tørre.
 • Du skal selv holde din boks pæn og rengjort hele året. Der er fælles rengøring af stalden en weekend i juni eller juli hvert år.
 • Stald 1 skal spules og kalkes hvert år. 
 • udestald 2 og 3 skal spules/vaskes ned hvert år, (males hver 2. år næste gang i 2023).
 • Deltagelse er obligatorisk for alle og ønsker man ikke at deltage koster det 1 måneds staldleje i gebyr.
 • Der opstaldes ikke heste med staldfejl der resulterer i unødigt slid på inventar.
 • Hold rent rundt om staldene, riv og fej om nødvendigt.
 • Hold rent dagligt i paddocks, der må ikke være wrap. I paddocks eller på græs folde.
 • Brug din egen stalds /strigle /vaskeplads såvidt muligt.
 • Dit hest skal være fuldt vaccineret efter Dansk rideforbunds regler.
 • Din hest skal være chip eller brænde mærket.

Sadelrum:  Hold orden, der må ikke opbevares beskidte eller fugtige/våde ting i sadelrummet til stald. 1.

Der må ikke medtages andre dyr på gården heller ikke hunde, og skal du have gæster med bedes du give besked, hvis du medbringer børn skal de være under opsyn hele tiden.

Hver hest må max. have 1 part. parter må ikke medbringe gæster på gården.

Vi anbefaler alle der færdes på gården at sørge for at have en fritids/ulykke forsikring der dækker personskader.

Gårdens åbningstider er 7-22, Skulle det en sjælden gang være nødvendigt at komme udenfor åbningstiden, så giv besked og vis hensyn.

Det forventes, når vi skal på ferie, stævne eller lign. At der laves plan for fodring/fold og at alle hjælper til.

RIDEBANE 

                          Gruppe til ridebanen: Grangaardens ridebane.

 • Må benyttes til alle former for ridning på nær western.
 • Longering SKAL foregå kontrolleret, og man skal bevæge rundt sig på banen. Der er må ikke være ”longespor”.
 • Ingen løse heste og Ingen ”afkrudtning” af heste i longe. Hvis du longerer, tag hensyn til dem der rider, det er ikke tilladt at longere hvis der undervises, medmindre rytter giver tilladelse.
 • Der skal være altid spring bomme over fyld materiale. Pas på spring materialet og giv besked hvis noget går i stykker.
 • Undervisning skal meddeles på Facebook gruppen for ridebanen.
 • Der må ikke løbes, råbes omkring bane og stalde, tag hensyn til heste og ryttere.
 • Der skal ALTID samles møg fra banen INDEN den forlades.

 

Omgang med heste uden for besætningen (Opstaldede heste på stedet).

Når I eller jeres heste har ”omgang” med andre heste, fx besøg i andre stalde, tur ridning med andre heste osv. Er det vigtigt at I tager forholdsregler af hensyn til smittefare med bakterier der kan gøre heste syge.

Her tales typisk om sygdommene kværke og herpes.

Undgå så vidt muligt at røre ved andre heste i andre stalde/folde for derefter at tage i jeres egen stald, vask hænder mellem staldbesøg, og om muligt, skift tøj. 

Har du været på besøg i en stald, eller ved et stævne, der pludselig har heste med sygdoms udbrud så giv besked hurtigst muligt så vi kan monitorere alle heste ekstra og tage forbehold, så HVIS en hest skulle blive syg, kan vi reagere hurtigt.