Betingelser for opstaldning

Grangaarden Hunde og Heste

Alle fælles info gives på Facebook gruppen

”Grangaarden hunde og heste”

INGEN VAGTER ! (Mugning og daglig hø/wrap kan tilkøbeskr

 

 • Din hest står på SELVPAS, fodring og fold er med i prisen, dvs. du har ingen vagter.
 • Du skal selv indkøbe strøelse, foder og stråfoder, du må ikke benytte halm.
 • Du er ansvarlig for at der står foder klar til din hest.

Foldtider:  Vinter: 9-14 ca. / sommer 7-16 ca.

Der er mulighed for at tilkøbe enefolde HELE ÅRET RUNDT.

Alle foldtider reguleres af årstiden og vejret, i tilfælde af hård frost og knoldede folde lukkes heste fra udestaldene ikke på fold.

Der lukkes på fold ALLE dage medmindre vejret er meget slemt.

Det forventes at hvis man er i stalden, på ud /ind tider så hjælper man.

De 10 heste i stald 2 og 3 har 5 store jordfolde til rådighed og går derfor 2 & 2 sammen i vinterperioden. 

Heste i STALD 1 går på græs foldene hele året.

 

Heste i udeboks staldene hestene går med på græs foldene fra 1 maj-1 oktober med forbehold for vejret. (hvis vejr og græs er til det så forlænges perioden).

Man er selv ansvarlig for indgræsning.

BEMÆRK AT DER KUN TILBYDES DØGN FOLD I JULI MÅNED !  og det er helt frivilligt.

 • Du er selv ansvarlig for at din hest har passende dækken på.  Alle heste skal bære grime ude & inde, medmindre de ikke skal på fold.
 • Du er skal sørge for at din hest tjekkes for skader, velbefindende og generelle helbred.
 • Du bedes for at oplyse hvis du observerer noget usædvanligt ved andres heste.
 • Din hest skal tjekkes for orm 2 gange årligt ved gødning prøve dette udføres af dyrlæge fælles i stalden, pris for gødning prøve og evt. ormekur, pålægges faktura.

 

 • Tabte hestesko på foldene skal, af sikkerhedshensyn, helst findes.
 • Heste med løse sko lukkes ikke på fold!
 • Jordfolde og de små enegræs folde skal muligt holdes fri for møg når de er tørre.

 

 • Du skal selv holde din boks pæn og rengjort hele året. Der er fælles rengøring af stalden en weekend i juni eller juli hvert år.
 • Stald 1 skal spules og kalkes hvert år. 
 • udestald 2 og 3 skal spules/vaskes ned hvert år og males hver 3. år. næste gang i 2024.
 • Deltagelse er obligatorisk for alle og ønsker man ikke at deltage koster det 1 måneds staldleje i gebyr.
 • Der opstaldes ikke heste med staldfejl der resulterer i unødigt slid på inventar.
 • Hold rent rundt om staldene samt i hø området, riv og fej om nødvendigt.
 • Hold rent dagligt i paddocks, der må ikke være hø mm. I paddocks.
 • Brug din egen stald /strigle /vaskeplads såvidt muligt.
 • Dit hest skal være fuldt vaccineret efter Dansk rideforbunds regler.
 • Dit hestepas skal opbevares i sadelrummet og din hest skal være udmeldt af konsum.
 • Alt receppligtig medicin skal opbevares ved siden af hestepasset i en kasse med ejers navn på.

 

 

Sadelrum:  Hold orden, der må ikke opbevares beskidte eller fugtige/våde ting i sadelrummet. Ryd op efter dig selv.

 

Der må ikke medtages andre dyr på gården og skal du have gæster med bedes du give besked, hvis du medbringer børn skal de være under opsyn hele tiden.

Hver hest må max. have 1 part.

 

Vi anbefaler alle der færdes på gården at sørge for at have en fritids/ulykke forsikring der dækker personskader.

 

 

 

Åbningstider er fleksible dog henstilles der til at man er færdig på gården senest kl 22 og ikke kommer før kl 6. Skulle det en sjælden gang være nødvendigt udenfor det tidsrum så giv besked og vis hensyn.

 

Det forventes, når vi skal på ferie, stævne eller lign. At der laves plan for fodring/fold og at alle hjælper til.

Ligeledes hjælper vi også hinanden når du skal på ferie.

 

ALLE heste skal forud for indflytning fremvise en gødningprøve og evt. behandling for orm indenfor de sidste 6 mdr. 

  

RIDEBANE 

                          Gruppe til ridebanen: Grangaardens ridebane.

 • Må benyttes til alle former for ridning på nær western.
 • Longering SKAL foregå kontrolleret, og man skal bevæge rundt sig på banen. Der er må ikke være ”longespor”.
 • Ingen løse heste og Ingen ”afkrudtning” af heste i longe. Hvis du longerer, tag hensyn til dem der rider, det er ikke tilladt at longere hvis der undervises, medmindre rytter giver tilladelse.
 • Der skal være altid spring bomme over fyld materiale. Pas på spring materialet og giv besked hvis noget går i stykker.
 • Undervisning skal meddeles på Facebook gruppen for ridebanen.
 • Der må ikke løbes, råbes omkring bane og stalde, tag hensyn til heste og ryttere.
 • Der skal ALTID samles møg fra banen INDEN den forlades.

 

Skridtmaskine

Skridtmaskinen må benyttes når både ejer og hest har fået en oplæring i brug af maskine, det tager 3-4 dage og maskinen skal herefter benyttes hver dag i 1 uge, så hesten er 100% vant til den. Hesten skal være tilredet, håndterbar og rolig.

 

 

 

 

 

 

Det er hesteejers ansvar at disse nedenstående ting er i orden.

 

Vaccination

Alle heste på grunden skal være vaccineret efter Dansk ride forbunds vaccinations regler, dvs. 2 på hinanden efterfølgende basis vaccinationer samt 1 booster, og naturligvis årlig gentagelse, tjek dit pas en ekstra gang!

Hestepas

ALLE hestepas skal ligge i jeres sadelrum, jeg sætter en kasse ud på bordet som I bedes lægge dem i, de opbevares herefter i sadelrummet samlet.

Hestepas skal medbringes når hesten transporteres, så HUSK at lægge det tilbage i sadelrummet.

ALLE hestepas SKAL kunne fremskaffes på under 2 timer, og det er DIT ansvar.

 

Konsum

Din hest SKAL være udelukket fra konsum!   

Det betyder helt enkelt at din hest ikke må bruges til fødevarer til mennesker hvis den en dag skal slagtes. 

 

Medicin opbevaring /håndtering.

ALLE former for medicin udleveret af en dyrlæge SKAL opbevares i separat kasse/bøtte med ejers navn på. kassen/bøtten må Kun indeholde receptpligtig medicin og skal have en lukke anordning der sikrer at et dyr (også skadedyr) ikke kan få adgang til det. ALLE kasser/bøtter SKAL opbevares samlet på en hylde i det respektive sadelrum man bruger. Dvs. INGEN medicin opbevaring stalden, heller ikke selvom man benytter det hver dag!

Hvis du ikke selv ønsker at administrere medicin udleveret af dyrlægen, så hjælper vi gerne.

 

Omgang med heste uden for besætningen (Opstaldede heste på stedet).

Når I eller jeres heste har ”omgang” med andre heste, fx besøg i andre stalde, tur ridning med andre heste osv. Er det vigtigt at I tager forholdsregler af hensyn til smittefare med bakterier der kan gøre heste syge.

Her tales typisk om sygdommene kværke og herpes.

Undgå så vidt muligt at røre ved andre heste i andre stalde/folde for derefter at tage i jeres egen stald, vask hænder mellem staldbesøg, og om muligt, skift tøj. 

Har du været på besøg i en stald, eller ved et stævne, der pludselig har heste med sygdoms udbrud så giv besked hurtigst muligt så vi kan monitorere alle heste ekstra og tage forbehold, så HVIS en hest skulle blive syg, kan vi reagere hurtigt.